Card visit

Card visit là gì? Sự cần thiết của card visit trong kinh doanh ?

Card visit hay danh thiếp, là loại thiếp nhỏ, chứa thông tin của cá nhân, tổ chức. Một thiết kế card visit đủ thông tin, bao gồm họ tên thường kèm theo nghề nghiệp, chức vụ. Card visit có chức năng dùng để giới thiệu về bản thân và mục đích cao hơn là để giao dịch.

Kích thước card visit

Một số mẫu card visit

  • Card visit vuông góc
  • Card visit bo tròn góc
  • Card dập nổi
  • Car nhựa thông suốt
  • Card gỗ