CEO Lê Quý Dũng

Rất hài lòng về chất lượng và thiết kế của website cùng thái độ phục vụ tận tình và chuyên nghiệp của C5. Sẽ còn hợp tác với công ty trong thời gian tiếp theo

Bài viết sau đó GĐ Nguyễn Đức Lượng