GĐ Phạm Tố Nương

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, chăm sóc khách hàng nhiệt tình. Sẽ giới thiệu cho nhiều doanh nghiệp khác.

Bài viết trước đó CEO – Nguyễn Thị Tháu