CTO – Trần Duy Nam

Đã sử dụng nhiều dịch vụ và rất tin tưởng C5. Chúc C5 giữ vững phong độ, ngày một phát triển.

Bài viết trước đó GĐ Nguyễn Đức Lượng
Bài viết sau đó CTO – Vũ Anh Linh