GĐ Nguyễn Đức Lượng

Sau khi sử dụng gói dịch vụ xây dựng website, tôi cảm thấy rất hài lòng về thiết kế và giao diện của sản phẩm, thêm vào đó thái độ phục vụ và hỗ trợ của nhân viên C5 rất nhanh chóng và nhiệt tình. Hy vọng C5 sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.

Bài viết trước đó CEO Lê Quý Dũng
Bài viết sau đó CTO – Trần Duy Nam